K.R HUSTOMTEN

Entreprenad/Byggnation/Lantbruk


Vi är ett företag med närheten till naturen. Då vi finns i det natursköna Bergslagen. Vårt företag och lantbruk finns i Malingbo -Kloten området.

Nu är det slåtter tider  för ängarna på naturreservat och egna marker. 


Fåren är på bete, så mycket tid går åt att stängsla nya beten åt de. 


Lite snickeri arbete finns, med takarbete innan höst och vinter. Annars fortsätter arbetet på Malingsbo, KLoten-området åt Länsstyrelsen och Sveaskog med skötsel av naturcampingar, leder och fiskesjöar. 

  

-Fastighetskötsel

-Byggnation

-Rovdjurstängsling

-Slåtterarbeten

-Skogsarbete

-Lantbruk


Motormanuell Slåtterarbete

.senast uppdaterad: 2021-07-29

0